Verlenging Sluiting Sporthal

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen tot en met 19 april.
Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal voortdurend geëvalueerd worden.
De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen.

Met andere woorden: het sportcomplex blijft gesloten tot en met 19 april.

Verzorg jullie goed en respecteer de opgelegde regels!!

Zeg het voort, zeg het voort!

De Senseï
Oss!