Opmerkingen

Taisho Karateclub Lede staat bekend als een club die wil vooruitgaan. Niet te lang stilstaan
bij hetgeen wat verkeerd loopt, maar er direct iets aan veranderen. Om dit te verwezenlijken
rekenen we ook op de steun van de leden.
Zo hebben wij een e-mailadres opgesteld voor opmerkingen, raadgevingen, klachten,
positieve zaken en nog veel meer. Als jullie iets kwijt willen over de club, hetzij de folder,
de brochure, de trainingen, de trainers enzovoorts kunnen jullie zich zeker wenden tot het
volgende e-mailadres: opmerkingen@taisho-lede.be
Taisho Lede zet zijn beste beentje voor om een aangename sfeer te creëren waar iedereen
zichzelf kan zijn. Dus zijn er opmerkingen… Aarzel dan niet want jullie mening is ook
belangrijk!