Solidariteitscharter Taisho Lede

TAISHO KARATE CLUB LEDE:

Staat open voor iedereen!

Onderscheidt zich door het hanteren van een strikte gedragscode (Dojo Kun)!

Laat iedereen oefenen binnen zijn of haar mogelijkheden!

Investeert in een kwalitatieve karatebeoefening!

Draagt bij tot de integratie van kwetsbare groepen!

Aanvaardt de wedstrijdreglementen!

Inspireert tot samenwerken!

Respecteert het fair-play beginsel!

Het trainersteam en bestuur