Presentatie Clubfeest 30 jaar Taisho

Het was een schitteren clubfeest, aan allen dank voor jullie aanwezigheid.

Uit populaire vraag, kan je hier de presentatie vinden die tijdens het feest getoond werd.
2024 ZO BEGON HET
Oss