Trainingen Maart 2021

Er zijn geen versoepelingen doorgevoerd wat de bubbels van 10 leden betreft per bubbel, we zijn dus genoodzaakt om ons te houden aan de afspraken die gemaakt zijn geweest in februari. Zie bijlage

Voor deelname aan de trainingen worden volgende punten in acht genomen!

  1. Tijdig aanwezig op de trainingen liefst 18.25u de trainingen starten stipt om 18.30u.
  2. Er wordt getraind in een propere kimono
  3. Voor het betreden van de oefenzaal worden handen en voeten ontsmet.
  4. Einde van de training 19.30u
  5. Het verlaten van de oefenzaal is voorzien langs de nooduitgang
  6. Ouders worden verwacht om hun kinderen tijdig op te halen via de parking van “De Ommegang”
  7. Badge steeds meebrengen naar de training om jullie in te scannen!

Sportieve groeten het bestuur en trainers

Oss!!

Trainers – corona bubbels