TAISHO PROMOTIE FILM

Er zal op woensdag 25 maart 2015 gestart worden met het maken van een promotie-film en dit tijdens de jeugd, beginners en volwassen trainingen.
Het is de bedoeling om dit, eens afgewerkt, op onze website te publiceren en eventueel later op het internet.
Ingeval jullie als ouder niet wensen dat jullie kinderen hieraan deelnemen, stellen we als club voor om dit tijdig te melden.
Jullie kunnen contact opnemen met JP Meert via email jpmeert@skynet.be

Hopelijk kunnen we rekenen op een talrijke opkomst.

Het Taisho bestuur

Taisho_Movie