Dojokun

Kaligrafie van de Dojokun
Kaligrafie van de Dojokun

 

De voorschriften zijn niet genummerd of geordend, ze beginnen allemaal met hitotsu, dit betekent ten eerste of één, dit om aan te duiden dat elk voorschrift even belangrijk is als de andere.

 

Ten eerste, streef karaktersterkte na.
人格 完成に 努める こと
hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomeru koto

Ten eerste, wees betrouwbaar en nauwgezet.
誠の道を守ること
hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto

Ten eerste, heb respect voor de anderen.
努力の精神を養うこと
hitotsu, doryoku no seishin wo yashinau koto

Ten eerste, probeer steeds opnieuw.
礼儀を重んずること
hitotsu, reigi wo omonzuru koto

Ten eerste, wees niet gewelddadig.
血気の勇を戒むること
hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto

In volgend filmpje kan u horen, hoe men de dojokun in het japans moet uitspreken.
Dojokun