Douchen in de Sporthal

Bericht van de GEMEENTE LEDE

Beste,
Aan de gebruikers van de gemeentelijke sportinfrastructuur,

In de strijd tegen Corona mag er momenteel in de kleedkamers van de gemeentelijke sportinfrastructuur nog steeds
NIET GEDOUCHT worden TIJDENS DE TRAININGEN / REGULIERE ACTIVITEITEN.

Tijdens officiële wedstrijden mag er wel gedoucht worden.

Deze gemeentelijke maatregel werd genomen in de geest van de federale richtlijnen en omwille van de lokale veiligheid.

Wij stellen echter met regelmaat vast dat sommige gebruikers zondigen tegen deze afspraken/regels.
Vanaf heden zal er dan ook streng gecontroleerd worden op deze regelgeving.
Bij inbreuken zal het Lokaal Bestuur genoodzaakt worden om strengere maatregelen te nemen en zo nodig de kleedkamers ook tijdelijk af te sluiten.

Wij rekenen alvast op jullie sportief begrip.
Hou het veilig