Merry Kick-Mas en goed eindejaar!

Aan alle Taisho’ers, familie en vrijwilligers!

Wij wensen iedereen een Zalige Kerst en een goed eindejaar toe.

Tot in 2022, wij hebben er alvast zin in, namens het hele Taisho team.
Bestuur, trainers en de Sensei