Shihan Masatoshi Nakayama

nakayama

(1913-1987) – HET VERDER ZETTEN VAN DE BEZIELING EN DE TRADITIE VAN SENSEI FUNAKOSHI’S LEVENSWERK

Sensei M Nakayama had de martiale kunst in zijn bloed zitten. Geboren in april 1913 in de provincie Yamaguchi, was hij de afstammeling van de Sanada-clan in de Nagano regio. Zijn voorvaders waren allen hooggekwalificeerde kenjitsu (cfr. de kunst van het schermen /zwaardvechten) lesgevers.
Toen hij in 1932 toe trad tot de Takushoku Universiteit, werd hij onmiddellijk lid van de universitaire karate club onder de leiding van Sensei G. Funakoshi en een van zijn zonen, Yoshitaka Funakoshi. Vastbesloten om zijn leven te wijden aan karate, reisde hij na zijn studies naar China om er verder te studeren en te trainen.
Bij zijn terugkomst uit China in mei 1946, kwam hij samen met zijn oude ‘Shotokan’ beoefenaars uit zijn universiteitsdagen om de Shotokan karate traditie te doen herleven met Sensei G. Funakoshi als hoofdlesgever. Allen samen richtten ze in 1949 de Japan Karate Association (cfr. J.K.A.) op. In 1955 werd een ‘headquarter dojo’ gebouwd in Yotsuya, Tokio. Het was de aanzet tot het bouwen van diverse J.KA. dojo’s verspreid over het ganse land.
De inspanningen van het J.K.A. om de ziel van het karate-do te belichamen en te promoten,
werden erg gewaardeerd door het toenmalige Ministerie van Onderwijs (cfr. het huidige
Ministerie va Onderwijs, Wetenschap, Sport en Cultuur). In 1957 stond het Ministerie de
officiële erkenning toe in Japan als een officiële ledenvereniging voor de promotie van het
karate-do (cfr. het van pas van het karate).
Gedurende deze periode en de daaropvolgende jaren heeft Sensei M. Nakayama onmeetbare
bijdragen geleverd aan deze martiale kunst. Hij ontwikkelde, samen met zijn collega J.KA. lesgevers, een nieuwe rationele methode van lesgeven dat aangepast was aan het niveau en doelstellingen van elke leerling: karate als een fysisch ontwikkelingsmiddel, karate als een methode van zelfverdediging, karate voor competitie, … Hij benadrukte tevens de noodzakelijkheid dat elk trainingsaspect zowel fysisch als kinematisch practisch haalbaar was.
Hiervoor analyseerde hij elke beweging wetenschappelijk, om ze zo te maken.
Bovendien, om te verzekeren dat de echte essentie van het karate-do op een correcte wijze werd overgedragen, richtten hij samen met zijn leerlingen een 2-jaars gespecialiseerd instructeurs trainingsprogramma op.
Dit programma is tot op heden nog steeds het enige specifieke instructiesysteem in de ‘karate-wereld’. En het trainen stopt nooit, want de J.KA. is de enige karate- organisatie wiens full-time lesgevers dagelijks nog samenkomen om te oefenen. Door dit trainingsprogramma, streven J.K.A. lesgevers continu een verfijning en perfectionering van hun karate na.
Sensei M. Nakayama heeft ook het allereerste competitiesysteem uitgewerkt: het 1° J.KA.
All Japan Karate Championship werd gehouden in het Metropolitan Gynnasium te Tokio in oktober 1957. Dit kampioenschap werd door zoveel deelnemers en toeschouwers bijgewoond dat de plaats van bijeenkomst tot de nok gevuld was.
Zijn aanpassingen van zowel kata als kumite voor de competitie was een ontzettend groot succes: het 5° J.K.A. All Japan Karate Championship in 1961 werd zelfs bijgewoond door de toenmalige Kroonprins van Japan (cfr. de huidige Keizer van Japan). De populariteit van het karate groeide voortdurend over de ganse wereld.
Sensei M. Nakayama gaf waarde aan de spirituele aspecten van het karate dat zijn leermeester
Sensei G. Funakoshi zich tot de zijne had gemaakt: voornamelijk de kracht van de bescheidenheid en de ziel van de harmonie. Hij werd het nooit moe om les te geven, met zijn voorbeeld nog meer dan met zijn woorden, dat het tonen van deze kwaliteiten niet alleen een diepe zin van fatsoen, maar tevens een continue herinnering vereist dat er ‘geen eerste aanval is in karate’.
Nakayama_Sensei
Tijdens het beoefenen, stond Sensei M. Nakayama er op dat men elke techniek uitvoerde
met ‘hart en ziel’ en als zijnde de krachtigste die men in zich had. Hij benadrukte ook dat het
cruciaal is om de onafscheidbare drievuldigheid van het karate te besturen – cfr. kihon, kata
en kumite – als zijnde een éénheid. Bovendien herinnerde hij er iedereen voortdurend aan dat
men steeds diende te onthouden dat: “Het pad van het karate dat we volgen, er één is van een
ongewapende martiale kunst, die we oefenen met een onwrikbaar hart in een lege omgeving.
Het is een weg om de persoonlijkheid te ontwikkelen.”
Tijdens zijn laatste jaren, vatte hij alle technieken en hun bijhorende filosofie (kort) samen in
de befaamde 11-delige serie getiteld: “Best Karate”.
Sensei M. Nakayama stief in 1987 op 74-jarige leeftijd.

Het was onder impuls van S. Nakayama dat S. Miyazaki in 1968 naar België kwam, om ook
hier in ons land een duidelijke JKA karate structuur te creëren.