Nijukun

Nijukun
Kaligrafie van de Nijukun

 

De voorschriften zijn niet genummerd of geordend, ze beginnen allemaal met hitotsu, dit betekent ten eerste of één, dit om aan te duiden dat elk voorschrift even belangrijk is als de andere.
 

Ten eerste, Karate begint en eindigt met een buiging.
空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな
Hitotsu, karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasuru na

Ten eerste, een eerste aanval bestaat in Karate niet.
空手に先手なし
Hitotsu, karate ni sente nashi

Ten eerste, Karate staat aan dezelfde kant als gerechtigheid.
空手は義の補け
Hitotsu, karate wa, gi no tasuke

Ten eerste, ken eerst uzelf, dan de ander.
先づ自己を知れ而して他を知れ
Hitotsu, mazu onore o shire, shikashite ta o shire

Ten eerste, mentaliteit primeert over techniek.
技術より心術
Hitotsu, gijitsu yori shinjitsu

Ten eerste, het hart moet vrij zijn.
心は放たん事を要す
Hitotsu, kokoro wa hanatan koto o yosu

Ten eerste, een ramp is het gevolg van onachtzaamheid.
禍は懈怠に生ず
Hitotsu, wazawai wa ketai ni seizu

Ten eerste, Karate beperkt zich niet tot de dojo.
道場のみの空手と思ふな
Hitotsu, dojo nomino karate to omou na

Ten eerste, Karate is een levenslang streven.
空手の修業は一生である
Hitotsu, karate-do no shugyo wa isssho de aru

Ten eerste, gebruik karate in alles. Daarin ligt de schoonheid ervan.
凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり
Hitotsu, ara yuru mono o karateka seyo; sokoni myomi ari

Ten eerste, Karate is als kokend water, zonder warmte, wordt het opnieuw lauw.
空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る
Hitotsu, karate Wa Yu No Gotoku Taezu Netsu O Atae Zareba Motono Mizuni Kaeru

Ten eerste, denk niet aan winnen. Denk eerder aan niet verliezen.
勝つ考は持つな負けぬ考は必要
Hitotsu, katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo

Ten eerste, pas je aan aan je tegenstander.
敵に因って轉化せよ
Hitotsu, tekki ni yotte tenka seyo

Ten eerste, het resultaat van een gevecht hangt af van hoe men omgaat met leegheid en volheid (zwakte en sterkte).
戦は虚実の操縦如何に在り
Hitotsu, tattakai wa kyo-jitsu no soju ikan ni ari

Ten eerste, denk dat handen en voeten zwaarden zijn.
人の手足を剣と思へ
Hitotsu, hi to no te-ashi wa ken to omoe

Ten eerste, wanneer je buiten je deur gaat, wordt je geconfronteerd met een miljoen vijanden.
男子門を出づれば百万の敵あり
Hitotsu, danshi mon o izureba hyakuman no teki ari

Ten eerste, formele standen zijn voor beginners. Later neemt men een natuurlijke stand aan.
構は初心者に後自然体
Hitotsu, kamae wa shoshinsha ni atowa shizentai

Ten eerste, voer voorgeschreven reeksen technieken correct uit. Een echt gevecht is een andere zaak.
形は正しく実戦は別物
Hitotsu, kata wa tadashiku, jisen wa betsumono

Ten eerste, vergeet het gebruik of het onttrekken van kracht niet, het groter of kleiner maken van het lichaam, het snelle of rustige gebruik van techniek.
力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな
Hitotsu, chikara no kyojaku tai no shinshuku waza no kankyu

Ten eerste, wees steeds indachtig, ijverig en vindingrijk in uw streven naar de Weg.
常に思念工夫せよ
Hitotsu, tsune ni shinen ku fu seyo