Dojo-Kun en de Niju-Kun

Voor Shihan Funakoshi JKA (Japanse Karate Associatie) stichtte, schreef hij in (1868-1957) de twintig grondslagen van karate (Niju-Kun), welke de funderingen van de kunst vormen.

In deze 20 grondslagen, die gebaseerd zijn op Bushido (de weg van de krijger) en Zen (concentratie, meditatie en kalmte), ligt de filosofie van JKA karate.

Shihan Funakoshi definieerde 20 voorschriften van het karate (Niju-Kun) en bracht daardoor een immense karate filosofie tot stand.

In Japan wordt bij het begin en op het einde van de training telkens de Doju kun opgezegd.
De Doju-kun en Niju-Kun zijn gedragscodes die zowel binnen als buiten de Dojo (trainingsruimte) toegepast kunnen worden.